Köpvillkor – konsument

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Förlag Gral-Norden,
Org.nr: 19611121-3846-01 (nedan kallad Gral-Norden).
E-postadress: info@gralsbudskapet.org

Allmänt

Gral-Norden säljer böcker i i Sverige och till andra länder inom Europa. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år eller företag, organisationer och offentliga institutioner.
Försäljning sker via webbplatsen http://shop-gral.com/se/.

Gral-Norden reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på http://shop-gral.com/se/.

Leverans

Leveranser sker med brev, postpaket eller företagspaket beroende på vikt och beställare.
Beräknad fraktkostnad visas i kundvagnen när Ni lagt i en eller flera varor. I kassan visas den totala fraktkostnaden för Er order.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges vid beställning ska Gral-Norden per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Har Kund beställt produkter olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen.

Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Gral-Norden ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Gral-Norden.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Gral-Norden ut en avgift om för närvarande 129 kronor som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Gral-Norden Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 129 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Betalningsvillkor

Leverans sker normalt mot förskottsbetalning. Vi levererar inte mot postförskott.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning kan ske på två olika sätt. Efter registrerad order skickas ett e-postmeddelande ut som bekräftelse på Er beställning. När förskottsbetalning krävs finns två sätt beskrivna i meddelandet, betalning via länk till vår PayPal-betalningssida eller inbetalning av den angivna ordersumman till vårt bankkontot. När vi registrerat Er förskottsbetalning skickas Era varor.

Ångerrätt

Ni har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits.

Vill Ni utöva ångerrätten kan Ni kontakta oss via info@gralsbudskapet.org, alternativt använda Konsumentverkets standardformulär som Ni hittar på http://www.konsumentverket.se.

Ni ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Ni meddelat oss om Ert beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Ni skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står Ni för fraktkostnaderna för återsändandet av varan och Ni är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott).

Om Ni frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från Er, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Ni valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om Ert beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Ni själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Ni inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Er något.

Vi förbehåller oss rätten att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från Er eller tills Ni sänt in ett bevis på att Ni återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Returrätt

Full returrätt gäller inom två veckor från det att Ni mottagit varan. Om någon vara är skadad vid ankomst, se avsnittet reklamationer nedan.
Returadressen för brev upp till 2 kilo är:

Förlag Gral-Norden
Mallbacken 188
SE-686 97 LYSVIK

Kontakta kundtjänst om Er retur väger mer än 2 kilo. Fraktavgift och returporto betalas alltid av Er. Ni behöver inte ange varför Ni ångrar Er, men skicka med en lapp där det framgår att Ni ångrar Ert köp.
Observera att Ni är ansvarig för att paketera varorna så att de inte rimligen kan skadas under leveransen. Varor som är skadade vid ankomst p.g.a. bristande emballage kommer att debiteras Er.
Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott).

Personuppgifter

För att handla hos oss måste Ni fylla i alla obligatoriska fält vid kundregistreringen. Genomförd beställning innebär att Ni samtycker till att namn och personnummer registreras i vårt kundregister. Alla personuppgifter som Ni lämnar till oss eller som vi får del av när Ni anmäler Er för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Förlag Gral-Norden i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot Er, utföra kreditkontroll, uppmärksamma Er på erbjudanden inom Era personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. I detta syfte har vi också behov av att kunna föra över dessa uppgifter till våra samarbetspartners.

Det är viktigt att vi får Er e-postadress för att underlätta kommunikation i samband med order, men Ni kan själv välja om Ni vill ha nyhetsutskick från oss eller inte. Skulle Ni få ett nyhetsbrev från oss finns det en länk längst ner där Ni enkelt kan spärra Ert e-postkonto för framtida nyhetsbrev. Ni har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Er. För att få dessa uppgifter skickade till Er tas en administrativ avgift ut på 50 kr. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Ni rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Utöver våra uppdragsgivare och samarbetspartners förmedlar vi aldrig uppgifter till tredje part.

Reklamationer

Får Ni en felaktig eller defekt vara ska Ni alltid kontakta kundtjänst så fort felet upptäckts. Vissa defekta varor ska returneras och märkas med ett returnummer. Defektretur sker alltid på vår bekostnad, men Ni får inte returnera utan att först kontakta oss. Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott).

Vid godkänd reklamation har kund rätt till

erhålla en ny felfri produkt, kostnadsfritt; eller

behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller

att häva köpet, där kunden returnerar produkten och återfås erlagd betalning.

Reklamationer sker till e-post: info@gralsbudskapet.org

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Privatkunds rätt att reklamera en produkt upphör senast tre (3) år efter köpet.

Reservationer

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och utgående varor. Vi har inget ansvar att leverera ordrar med fel prissättning, eller produktspecifikationer p.g.a. typografiska fel.

Trygg hos oss

Vi följer distansavtalslagen, konsumentverkets och allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och hoppas att Ni ska känna Er trygg och trivas som kund hos oss.

Förlag Gral-Norden
Org.nr: 19611121-3846-01