Utbrändhet (eBook)

Marianne Klauser Stalder

SEK0.00
Incl. Tax
Shipping Prices


Availability: In stock

SEK0.00
Incl. Tax
Shipping Prices


Description

Details

Ämnet för denna skrift är ett tema som bör tas på största allvar i dagens samhälle eftersom det visar oss vad som händer i en människas kropp och själ om hon utsätts för stress. Särskilt allvarligt blir det om man inte reagerar i tid på de tecken som på olika sätt visar att någonting inte fungerar som det ska.

Vilka är tecknen?

Är vi överbelastade? Ställs det ständigt för höga krav? Är vi utmattade? Utbrända? Saknar vi energi och tydliga mål? Oroar vi oss samtidigt för framtiden? Saknar vi stöd från partner och familj?

Frågorna som vi kommer att diskutera och försöka ge svar på är många i detta häfte. De kommer att genomlysas grundligt. Det kommer att presenteras förklaringar och råd men framför allt – och det är särskilt viktigt – kommer vi att lära oss att förstå den själsliga bakgrunden till dessa tillstånd. Vi kommer att hitta nya vägar när det gäller prioriteringar i livet. Vi kommer åter att skapa klarhet och självförtroende och få en positiv inställning till livet.

Då kommer vi att inse att vi måste omdefiniera vårt ansvar i livet.

Additional Information
Author Marianne Klauser Stalder
ISBN 978-3-87860-571-3
Format .epub, .mobi (ingen kopieringsskydd/DRM)
Language Svenska
Preview

Preview

Förord

Ämnet för denna skrift är ett tema som bör tas på största allvar i dagens samhälle eftersom det visar oss vad som händer i en människas kropp och själ om hon utsätts för stress. Särskilt allvarligt blir det om man inte reagerar i tid på de tecken som på olika sätt visar att någonting inte fungerar som det ska.
 
Vilka är tecknen?
 
Är vi överbelastade? Ställs det ständigt för höga krav? Är vi utmattade? Utbrända? Saknar vi energi och tydliga mål? Oroar vi oss samtidigt för framtiden? Saknar vi stöd från partner och familj?
 
Frågorna som vi kommer att diskutera och försöka ge svar på är många i detta häfte. De kommer att genomlysas grundligt. Det kommer att presenteras förklaringar och råd men framför allt – och det är särskilt viktigt – kommer vi att lära oss att förstå den själsliga bakgrunden till dessa tillstånd. Vi kommer att hitta nya vägar när det gäller prioriteringar i livet. Vi kommer åter att skapa klarhet och självförtroende och få en positiv inställning till livet.
 
Då kommer vi att inse att vi måste omdefiniera vårt ansvar i livet. Att vi inte enbart får tänka på det materiella utan även måste prioritera livets sanna värden för att hitta meningen med våra liv.
 
Med detta sagt hoppas jag att både du och jag lyckas samla den kraft som behövs för att utveckla förmågan att i tid upptäcka dessa tillstånd och kunna ändra kurs.
Allt är en fråga om medvetenhet.
 
Bruno Kneubühler

 

Symtomen

Begreppet utbrändhet beskriver ett tillstånd av kronisk utmattning. Men utbränd kan enbart den vara som någon gång har ”brunnit”, med andra ord, någon som har varit ”eld och lågor” för sin uppgift. Ofta är det också engagerade människor som drabbas av denna sjukdom. Människor som tar sitt jobb på allvar och som ofta varit högpresterande under lång tid och satsat allt för att uppnå sina mål i yrkeslivet.
Efter en tid börjar dock förslitningssymtomen visa sig i arbetet – till en början smygande och nästan omärkbart, sedan allt tydligare: man känner sig utmattad och trött och märker att ens kraft och entusiasm försvunnit. Oftast måste man tvinga sig att lösa vissa uppgifter som man tidigare klarade i en handvändning. Man märker att ens arbetstempo blivit långsammare och att koncentrationsförmågan försämrats. Man ser vad som borde göras men orkar inte längre att göra det … tillståndet liknar det efter en operation: ett svaghetstillstånd som gör en förvånad eller till och med irriterad, eftersom man aldrig trodde att det skulle vara möjligt.
Framför allt förlorar man entusiasmen inför nya saker. Stöttande insatser, som kräver fysisk eller psykisk närvaro, blir snabbt för mycket för den drabbade.
Om detta tillstånd pågår under en längre tid kan den drabbade eventuellt reagera med att bli obalanserad, irriterad och till och med aggressiv mot sin omgivning. Nyare forskning om utbrändhet beskriver detta tillstånd som ”cynism”, vilket tyder på en tydlig, emotionell skillnad mot andra depressionssjukdomar.
Att tvingas inse att det finns en klyfta mellan de krav som ställs – såväl utifrån som även inifrån – och de verkliga prestationer som utförs kan hos den drabbade ibland leda till tillstånd av ångest, osäkerhet och missnöje med sig själv och omgivningen.
Man längtar efter semester eller en ledig helg – men så fort man går till jobbet igen är den tillbaka: den kroniska utmattningen, känslan av tyngd som åtföljs av en känsla av främlingskap inför arbetsuppgifterna.
Denna fas kan vara i flera år, ja, den kan nästan bli en vana – så länge det inte kommer någon impuls inifrån till en förändring av livsstilen, eller också förändringar utifrån som tvingar fram en kursändring.
Om man inte vidtar några åtgärder för att tillfriskna i denna fas kan följden bli svåra depressioner längre fram i tiden.

 

Utbrändhet – ett nytt fenomen?

Utbrändhet är inget nytt fenomen, även om antalet människor som drabbas av den ökat markant under senare tid. Den antagligen mest gripande skildringen i litteraturen hittar vi i Buddenbrooks av Thomas Mann. Här följer beskrivningen ur Hannos synvinkel, familjen Buddenbrooks yngsta ättling som plågad iakttar sin utmattade far:
”Han såg inte bara den säkra älskvärdhet som hans far lät verka på alla, han såg också - såg det med en egendomlig, plågsam skarpblick - hur fruktansvärt svårt det var att åstadkomma den, hur hans far ordkargare och blekare för varje visit med slutna ögon och vartefter röda ögonlock lutade sig tillbaka i vagnshörnet, och med fasa i hjärtat upplevde han att det på tröskeln till nästa hus lade sig en mask över detta ansikte, att det ständigt på nytt kom en plötslig elasticitet i denna uttröttade kropps rörelser…” (övers. Ulrika Wallenström)
 
Fadern Thomas Buddenbrook själv, senator och tillika direktör för det ansedda familjeföretaget Buddenbrook, är alltså plågsamt medveten om att han med tanke på firmans ständiga nedgång måste uppbåda all kraft och energi – på samma sätt som i sin ungdom – för att vända utvecklingen för företaget. Men:
”Då uppfyllde honom endast en önskan: att ge efter för denna matta förtvivlan, att smyga sig undan och hemma lägga huvudet mot en sval kudde.”
(övers. Ulrika Wallenström)
 
Begreppet ”burnout-syndrom” (utmattningssyndrom) formulerades på 1970-talet av Herbert Freudenberger, psykiater i New York. Tillsammans med ett antal frivilliga grundade han en mottagning för drogmissbrukare. Efter en tid av stort engagemang lade han både hos sig själv och sina medarbetare märke till allt fler utmattningssymtom samt känslor av irritation gentemot klienterna på mottagningen.
Exemplen ger en tydlig beskrivning av hur utbrändheten yttrar sig:
Det handlar om en känsla av att ”stå bredvid sin egen uppgift”, om psykisk-själslig utmattning, fysisk kraftlöshet och en upplevd meningslöshet. Den drabbade kan inte längre ägna sig åt sina uppgifter. Det som saknas är lusten till arbetet, den inre motivationen och entusiasmen för en uppgift.