Een boek voor de wereld (PDF download)

Stiftung Gralsbotschaft

€0.00
Incl. Tax
Shipping Prices


Availability: In stock

Available immediately after payment

€0.00
Incl. Tax
Shipping Prices


Description

Details

Het driedelige werk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin geeft het weten van de opbouw van de schepping en van de van wetmatigheden daarin. Op die basis geeft het in een heldere, begrijpelijke vorm antwoorden op de belangrijkste levensvragen: Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Waar ga ik heen?
Voor de lezer van de Graalsboodschap ontstaat geleidelijk een veelomvattend beeld van het grote geheel van de schepping, en hij krijgt een besef van de samenhang tussen oorzaak en uitwerking in het vroegere, tegenwoordige en toekomstige wereldgebeuren. Het werk In het Licht der Waarheid bouwt voort op de leer van Christus, is echter bovenconfessioneel en richt zich tot de individuele mens, onafhankelijk van nationaliteit of religie. De 168 voordrachten die in de drie delen zijn gebundeld, sterken het bewustzijn over de echte waarden van het leven en wijzen de weg naar het besef van God. De voordrachten ontstonden reeds tussen 1923 en 1938, maar hebben sindsdien niets van hun veelomvattende, tijdloze geldigheid verloren. Intussen werd het werk van Abd-ru-shin in 17 talen vertaald en is het tegenwoordig in zo’n 90 landen verkrijgbaar. Als geheel biedt het een veelomvattend scheppingsweten, dat ook een goede basis vormt voor het naar elkaar toegroeien van natuurwetenschap en religie. Overeenkomstig zijn ondertitel is ‘de Graal’ een wezenlijk thema in het werk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap. De lezer ervaart, welke verheven werkelijkheid achter de sagen en legenden rondom de ‘levenschenkende kelk’ staat. Het weten dat in de Graalsboodschap wordt gegeven, is ook een waardevolle ondersteuning bij zelfhulp. Want uit de kennis van de samenhangen zijn oplossingen te vinden voor de grote problemen van onze tijd, om het even of het gaat om vragen rond huwelijk en gezin, om psychische crises of noodlottige gebeurtenissen.

Additional Information
Author Stiftung Gralsbotschaft
Format PDF
Language Nederlands
Delivery time Available immediately after payment
Preview

Preview

TEN GELEIDE!

De blinddoek valt af en geloof wordt tot overtuiging. Alleen in de overtuiging ligt bevrijding en verlossing!

Ik spreek alleen tot hen die ernstig zoeken. Zij moeten in staat en bereid zijn zakelijk dit zakelijke te onderzoeken! Laten religieuze fanatici en onevenwichtige dwepers er verre van blijven, want zij zijn voor de Waarheid schadelijk. Kwaadwilligen echter en zij die niet zakelijk zijn, zullen in de woorden zelf hun vonnis vinden.

De Boodschap zal alleen hen treffen, die nog een vonk Waarheid in zich dragen en het innige verlangen werkelijk mens te zijn. Voor al deze mensen zal hij ook tot toorts en tot staf worden. Zonder omwegen voert hij weg uit alle chaos van de huidige verwarring.

Het Woord dat hier volgt, brengt geen nieuwe religie, maar het moet de fakkel zijn voor alle ernstige toehoorders of lezers, om daarmee de juiste weg te vinden, die hen naar de vurig verlangde hoogte leidt.

Alleen wie zichzelf beweegt, kan geestelijk vooruitkomen. De dwaas die zich daartoe van hulpmiddelen van buitenaf bedient in de vorm van bestaande opvattingen, gaat zijn weg slechts als op krukken, terwijl de gezonde eigen ledematen daarbij uitgeschakeld zijn.

Zodra hij echter alle gaven die in hem sluimeren, wachtend om door hem te worden gewekt, vastberaden als uitrusting voor zijn omhoogstijgen gebruikt, benut hij het hem toevertrouwde talent volgens de Wil van zijn Schepper en zal hij spelenderwijs alle hindernissen overwinnen, die zijn weg willen versperren om hem daarvan af te brengen.

Daarom ontwaakt! Alleen in de overtuiging ligt het ware geloof, en overtuiging komt uitsluitend door niets ontziend overwegen en onderzoeken! Staat als levende mensen in de prachtige schepping van uw God!

 

Abd-ru-shin