Kniha pro svět

Stiftung Gralsbotschaft

€0.00
Incl. Tax
Shipping Prices


Availability: In stock

DE: 3-8 business days, other countries: 5-30 working days

OR
Description

Details

Odkud přicházíme?

Kdo jsme?

Kam jdeme?

Informační brožury o knize „Ve světle Pravdy“

Třísvazkové dílo „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina zprostředkovává vědění o výstavbě stvoření a jeho zákonitostech. Odpovídá jasnou a srozumitelnou  formou na nejdůležitější životní otázky: Odkud přicházím? Kdo jsem? Kam jdu?

Před čtenářem se postupně odvíjí všeobsáhlý obraz stvoření jako celku a on poznává
souvislosti mezi příčinami a následky v minulém, dnešním i budoucím dění ve světě. Kniha „Ve světle Pravdy“ stojí na učení Ježíšově, je však nadkonfesní a směřuje k člověku jako jednotlivci – bez ohledu na jeho národnost nebo náboženské vyznání. Soubor 168 přednášek, shrnutý do tří svazků, je posilou při hledání pravých životních hodnot a ukazuje cestu k poznání Boha.

Přednášky vznikly již v letech 1923–1938, od té doby však neztratily nic na své všeobsáhlé platnosti a nadčasovosti. Abd-ru-shinovo dílo bylo přeloženo do 17 jazyků a je dnes dostupné ve více než 90 zemích světa. Svou uceleností skýtá obsáhlé vědění o stvoření a vytváří dobrý základ pro sblížení přírodních věd a náboženství.

Pojem „Grál“ je, jak už sám název díla napovídá, významným tématem knihy „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“. Čtenář se dozvídá, že středověké pověsti a legendy o „číši života“ v sobě nesou obraz skutečně existující vznešené skutečnosti. Vědění obsažené v Poselství Grálu je také cennou pomocí pro člověka, který si chce sám utvořit jasný názor. Neboť poznání vzájemných souvislostí v životě umožní nalézt řešení velkých problémů současnosti, ať jde o manželství a rodinu, duševní krize nebo osudové události osobního života.

Additional Information
Author Stiftung Gralsbotschaft
Dimensions 22 x 28 cm
Number of pages 34
Language Čeština
Delivery time DE: 3-8 business days, other countries: 5-30 working days
Preview

Preview

K doprovodu

ROUŠKA PADÁ a víra se stává přesvědčením. Jen v přesvědčení je osvobození a spása!

Mluvím jen k těm, kdo vážně hledají. Ti musí být schopni a ochotni zkoumat toto věcné věcně! Náboženští fanatikové a kolísaví blouznivci nechť se raději vzdálí, neboť Pravdě škodí. Zlovolní však a nevěcní sami najdou v těchto slovech své odsouzení.

Poselství zasáhne jen ty, kdo v sobě nosí ještě jiskru Pravdy a touhu být skutečně člověkem. Všem těm bude také světlem a oporou. Vyvede je bez oklik ze všeho chaosu dnešních zmatků.

Následující Slovo nepřináší nové náboženství, nýbrž má být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tak našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Jen ten, kdo se sám pohybuje, může duchovně postoupit kupředu. Pošetilec, který k tomu používá cizích pomůcek ve formě hotových názorů, jde svou cestou jako o berlích, zatímco vlastní zdravé údy vyřadil.

Jakmile však směle použije ke vzestupu jako výzbroje všech schopností, které v něm dřímají, očekávajíce jeho zavolání, zužitkuje svěřenou mu hřivnu podle vůle svého Stvořitele a přemůže hravě všechny překážky, jež mu chtějí zkřížit cestu, aby ho z ní odchýlily.

Proto se probuďte! Jen v přesvědčení je pravá víra, a přesvědčení vzniká jedině přísným uvažováním a zkoumáním! Stůjte jako živoucí v divuplném stvoření svého Boha!

Abd-ru-shin