Kniha pro svět

Stiftung Gralsbotschaft

Kniha pro svět

More Views

  • Kniha pro svět

Availability: In stock

DE: 3-8 business days, other countries: 5-30 working days

€0.00
Incl. Tax excl. Shipping Prices
Qty:
Author Stiftung Gralsbotschaft
Dimensions 22 x 28 cm
Number of pages 34
Language Čeština
Delivery time DE: 3-8 business days, other countries: 5-30 working days

Odkud přicházíme?

Kdo jsme?

Kam jdeme?

Informační brožury o knize „Ve světle Pravdy“

Třísvazkové dílo „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina zprostředkovává vědění o výstavbě stvoření a jeho zákonitostech. Odpovídá jasnou a srozumitelnou  formou na nejdůležitější životní otázky: Odkud přicházím? Kdo jsem? Kam jdu?

Před čtenářem se postupně odvíjí všeobsáhlý obraz stvoření jako celku a on poznává
souvislosti mezi příčinami a následky v minulém, dnešním i budoucím dění ve světě. Kniha „Ve světle Pravdy“ stojí na učení Ježíšově, je však nadkonfesní a směřuje k člověku jako jednotlivci – bez ohledu na jeho národnost nebo náboženské vyznání. Soubor 168 přednášek, shrnutý do tří svazků, je posilou při hledání pravých životních hodnot a ukazuje cestu k poznání Boha.

Přednášky vznikly již v letech 1923–1938, od té doby však neztratily nic na své všeobsáhlé platnosti a nadčasovosti. Abd-ru-shinovo dílo bylo přeloženo do 17 jazyků a je dnes dostupné ve více než 90 zemích světa. Svou uceleností skýtá obsáhlé vědění o stvoření a vytváří dobrý základ pro sblížení přírodních věd a náboženství.

Pojem „Grál“ je, jak už sám název díla napovídá, významným tématem knihy „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“. Čtenář se dozvídá, že středověké pověsti a legendy o „číši života“ v sobě nesou obraz skutečně existující vznešené skutečnosti. Vědění obsažené v Poselství Grálu je také cennou pomocí pro člověka, který si chce sám utvořit jasný názor. Neboť poznání vzájemných souvislostí v životě umožní nalézt řešení velkých problémů současnosti, ať jde o manželství a rodinu, duševní krize nebo osudové události osobního života.