100 odpovědí na životní otázky

Werner Huemer

More Views

€14.90
Incl. Tax
Shipping Prices


Availability: In stock

DE: 3-8 business days, other countries: 5-30 working days

OR
Description

Details

Většina lidí vychází otevřeně nebo mlčky z toho, že není v našich silách odpovědět na „poslední otázky života“.

I když člověk připustí, že existuje také svět za viditelnými věcmi, Bůh, další život po pozemském životě, reinkarnace, osud… zbývá mnoho dalších otázek:

Je osud spravedlivý? Existuje i nezasloužené utrpení? Opakují se inkarnace donekonečna? Jsou nemoci podmíněny karmou? Jak člověk dosáhne v životě štěstí? Vyplní se katastrofická proroctví?
A docela nakonec: Jaký má celý ten životní kolotoč smysl?
Ukazuje se, že na všechny tyto otázky existují smysluplné odpovědi.
Autor pracuje jako šéfredaktor německého časopisu Gralswelt (Svět Grálu). Odpovědi uspořádal tak, aby pomáhaly myslícímu čtenáři při hledání svého vlastního názoru na celkový obraz světa.

Additional Information
Author Werner Huemer
ISBN 978-3-87860-421-1
Dimensions 11,5 X 18 cm
Number of pages 280
Language Čeština
Delivery time DE: 3-8 business days, other countries: 5-30 working days
Preview

Preview

Předmluva

 

Existuje život po smrti? Je skutečně pravda, že my lidé žijeme na Zemi vícekrát? Je osud spravedlivý, ačkoliv to tak někdy nevypadá? A existuje vyšší vědomí, z něhož vzešlo všechno, co existuje, a které vede naše osudy… existuje Bůh?

Tyto „poslední otázky života“ si pravděpodobně položí někdy ve svém životě každý. Ve snaze nalézt na ně odpovědi se během historie rozvinulo mnoho filosofických a náboženských konceptů. A přece v tomto ohledu nepanuje jistota ani dnes, v éře informací 21. století. Člověk může věřit v život po smrti, v reinkarnaci, ve spravedlivý osud a v Boha, nebo to vše odmítat. Vážně a bez předsudků se však na tato témata stěží vedou věcné diskuse. Dokonce ani v otázce, zda my lidé vůbec můžeme na nejzásadnější otázky života nalézt odpovědi, nepanuje jednota. Většina lidí vychází otevřeně nebo mlčky z toho, že to není v našich silách.

K této většině nepatřím. Když jsem začal – nyní je tomu již několik desetiletí, byl jsem tehdy na prahu dospělosti – hlouběji přemýšlet o životě, měl jsem po různém tápání a hledání v rozmanitých naukách štěstí, že jsem narazil na dílo „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“, které tvoří základ uceleného světového názoru. Přednášky jeho autora Abd-ru-shina (občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt, 1875–1941), shrnuté v Poselství Grálu, mi přinesly odpovědi na mnoho nevyřešených otázek, vykreslily logický celkový obraz stvoření, který je pro mě dodnes přesvědčivý, a především podporovaly kritické myšlení, jež bylo pro mou další životní cestu velmi prospěšné. Neboť ten, kdo se vydá hledat pravdu a poznání, musí počítat s tím, že se bude setkávat i s všemožným myšlenkovým plevelem. Pokud je připraven akceptovat i skutečnosti, které nepasují do etablovaného materialistického světonázoru, setká se žel často s náboženským fanatismem, esoterickými polopravdami nebo vágními konspiračními teoriemi.

Ale i když důležité odpovědi nalezne, samozřejmě tím hledání pravdy nekončí. Protože čím vědoměji a nezávisleji dokáže člověk život prožívat, tím pozoruhodnějším způsobem se život demonstruje, tím velkolepější se ukazují být možnosti vlastního vývoje a tím bezvýznamnější se zdá být vlastní vědění.

Přesto však bylo a je pro mě jako šéfredaktora časopisu „GralsWelt“ (česká edice nese název „Svět Grálu“) obšťastňujícím úkolem hledat stále nové mosty mezi přírodními vědami a náboženstvím, nebo poznávat lidi, kteří v určitých oblastech mohou zprostředkovat cenné poznatky. Za všechny bych chtěl na tomto místě uvést alespoň Dr. Elisabeth Lukasovou, která je v německy mluvících zemích zřejmě nejslavnější žákyní Prof. Dr. Viktora Frankla (1905–1997), jehož duchovně a hodnotově orientovaná „logoterapie“ je v souladu s obrazem člověka, jak jej vykresluje Poselství Grálu. Při práci na odpovědích na některé otázky v této knize, které vyžadovaly konkrétní životní pomoc, mi podněty od Dr. Lukasové velmi pomohly.

V této knize jsem převážně vycházel z odpovědí na otázky a textů, uveřejněných v časopisu „GralsWelt“ v letech 1996 až 2010. Částečně jsem při zpracování a aktualizaci těchto „stavebních kamenů“ využil odpovědí na otázky, jež se vyskytly na veřejných přednáškách. Texty jsem rozdělil do osmi hlavních témat a celou knihu do dvou velkých částí. První se zabývá otázkami, týkajícími se bezprostředně lidského bytí a životní cesty: smrt a převtělování, vědomí a osud, zdraví a životní pomoc. Druhý díl nese název „Bůh a jeho stvoření“. Zde jsou převážně shrnuta témata, která bychom mohli přiřadit k oblasti „náboženství a světonázor“, protože přesahují osobní životní cesty jednotlivců.

Doufám, že se mi podařilo vypracovat jasnou hlavní linii a poskládat jednotlivé odpovědi na otázky do smysluplného celkového obrazu, který čtenáře povzbudí k tomu, aby se sám důkladněji zabýval dílem „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“. To totiž především vybízí k tomu, aby se člověk (znovu) vydal hledat Pravdu.

Vědomí existence logických odpovědí obšťastňuje a oživuje, a s rostoucím poznáním se vynořují další otázky. Duch, tedy jádro osobnosti člověka, hledající ve věcech smysl, tak rozpíná křídla a svět kolem sebe vidí rozzářený v novém světle.

Protože každé nové vědění požaduje i vyvození důsledků, zde tedy především práci na sobě samém, přeji vám na vaší vlastní cestě za poznáním nejen mnoho dobrých a konstruktivních myšlenek, ale i rozhodnost a snad i odvahu opouštět staré cesty ve prospěch těch nových.

 

Werner Huemer

Ditzingen, 2010