Search Site

Een boek voor de wereld (PDF download)

Stiftung Gralsbotschaft

Antworten auf ungelöste Fragen des Lebens (PDF-Download)

Mehr Ansichten

  • Een boek voor de wereld

Auf Lager

0,00 €
Inkl. Steuern incl. Versandkosten
Menge
Autor Stiftung Gralsbotschaft
Ausführung PDF
Sprache Nederlands

Het driedelige werk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin geeft het weten van de opbouw van de schepping en van de van wetmatigheden daarin. Op die basis geeft het in een heldere, begrijpelijke vorm antwoorden op de belangrijkste levensvragen: Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Waar ga ik heen?
Voor de lezer van de Graalsboodschap ontstaat geleidelijk een veelomvattend beeld van het grote geheel van de schepping, en hij krijgt een besef van de samenhang tussen oorzaak en uitwerking in het vroegere, tegenwoordige en toekomstige wereldgebeuren. Het werk In het Licht der Waarheid bouwt voort op de leer van Christus, is echter bovenconfessioneel en richt zich tot de individuele mens, onafhankelijk van nationaliteit of religie. De 168 voordrachten die in de drie delen zijn gebundeld, sterken het bewustzijn over de echte waarden van het leven en wijzen de weg naar het besef van God. De voordrachten ontstonden reeds tussen 1923 en 1938, maar hebben sindsdien niets van hun veelomvattende, tijdloze geldigheid verloren. Intussen werd het werk van Abd-ru-shin in 17 talen vertaald en is het tegenwoordig in zo’n 90 landen verkrijgbaar. Als geheel biedt het een veelomvattend scheppingsweten, dat ook een goede basis vormt voor het naar elkaar toegroeien van natuurwetenschap en religie. Overeenkomstig zijn ondertitel is ‘de Graal’ een wezenlijk thema in het werk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap. De lezer ervaart, welke verheven werkelijkheid achter de sagen en legenden rondom de ‘levenschenkende kelk’ staat. Het weten dat in de Graalsboodschap wordt gegeven, is ook een waardevolle ondersteuning bij zelfhulp. Want uit de kennis van de samenhangen zijn oplossingen te vinden voor de grote problemen van onze tijd, om het even of het gaat om vragen rond huwelijk en gezin, om psychische crises of noodlottige gebeurtenissen.